FR | NL
Daag je vrienden uit:

Meer ruimte voor noordzeenatuur!


In onze Noordzee leven meer dan 2 100 soorten planten en dieren in een onderwaterlandschap van zandbanken en grindbedden. Ondanks de beperkte grootte is het behoorlijk druk in, op en rond onze Noordzee. Verschillende gebruikers zoeken er een plekje: visserij en aquacultuur, militaire activiteiten, zand- en grindwinning, scheepvaart, havens, offshore energieproductie, pijpleidingen en kabels, toerisme en recreatie, wetenschappelijk onderzoek…

Om alles wat georganiseerd te laten verlopen, hebben we in België een marien ruimtelijk plan. Op een kaart kan je zien waar elke activiteit wel en niet mag plaatsvinden.  Een marien ruimtelijk plan moet om de 6 jaar herzien worden en het volgende plan treedt in werking in 2020. Van juli tot september loopt er een publieksconsultatie om te horen wat elke Belg van het nieuwe plan vindt. Teken mee voor meer ruimte voor Noordzeenatuur in het marien ruimtelijk plan!

Onze planeet heeft een oceaan die veel voor ons doet. De oceaan voorziet ons van de helft van de zuurstof die we ademen, levert ons voedsel, stoffen voor medicijnen en hernieuwbare energie, en de kust biedt bescherming tegen overstromingen en stormen. De oceaan regelt de watercyclus en absorbeert broeikasgassen, waardoor hij mee het klimaat regelt. Daarnaast is de oceaan van oudsher een plaats van inspiratie en ontspanning en herbergt hij een prachtige biodiversiteit. We kunnen wel stellen dat zonder een gezonde oceaan, het leven op aarde een riskante onderneming wordt. Laten we ons deel van de oceaan, onze Noordzee, beschermen!

icone pas valide

De toestand van de Noordzeenatuur is zorgwekkend. Vermesting van het water, verstoring van de zeebodem en afval blijven problemen. De Noordzee is ook warmer en zuurder sinds de jaren ’70 en er zijn niet-inheemse soorten bijgekomen in onze Noordzee.

We beschermen de Noordzeenatuur enkel op papier en niet met maatregelen of controles op zee, want in de beschermde gebieden mogen potentieel schadelijke activiteiten zoals visserij, zandwinning, militaire oefeningen… gewoon plaatsvinden door een uitzondering in de wetgeving.

Er werden nauwelijks beschermingsmaatregelen ingevoerd in de Natura 2000 gebieden sinds ze hun beschermingsstatus kregen.

Op zee kan je een beschermd gebied niet omheinen. De voorwaarden voor activiteiten in mariene beschermde gebieden moeten daarom verankerd zijn in de wetgeving. Daarnaast zijn voldoende controles op zee nodig zodat overtredingen kunnen worden vastgesteld, geregistreerd en gesanctioneerd. 

icone valide

De ruimte voor Noordzeenatuur wordt effectief gerealiseerd door dezelfde regels en wetten te laten gelden voor alle activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee. De huidige uitzonderingen voor visserij, scheepvaart, recreatie, defensie en baggeren moeten uit de wetgeving geschrapt worden zodat deze activiteiten geen ruimte krijgen binnen beschermde gebieden, tenzij een Natura 2000-toelating wordt bekomen wat dan betekent dat er geen of zeer weinig milieu-impact is.

Er wordt ruimte afgebakend voor het herstel van de historische oesterbedden. Het herstel wordt uitgevoerd door de Belgische overheid binnen de volgende 3 jaar.

De Noordzee is een doorlopend ecosysteem dat start in zee en loopt over het strand en in de duinen tot in de polders. Verbind daarom de Natura 2000 gebieden op land en in zee met elkaar, en baken land-zeereservaten af aan o.a. de Baai van Heist, het Zwin en de Westhoek. Stem daarnaast de beschermingsmaatregelen op elkaar af en zorg voor een overeenstemming tussen het marien ruimtelijk plan op zee en de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUPs) op land.

Veel soorten hebben in welbepaalde periodes rust en ruimte nodig om te eten, te broeden, te rusten en zich voort te planten. Tijdens deze periodes wordt ook buiten beschermde gebieden ruimte ter beschikking gesteld aan de Noordzeenatuur.

Het cultureel erfgoed onder water heeft ook een natuurwaarde. Er liggen meer dan 280 scheepswrakken op de bodem van de Noordzee, maar momenteel worden er nog maar 9 beschermd. Bescherm alle waardevolle scheepswrakken voor erfgoed en natuur met aanduiding van voldoende ruime bufferzones rond ieder wrak.

De ruimte voor hernieuwbare energie is groot genoeg om 4 000 MW aan hernieuwbare energie te kunnen produceren, wat wordt aanzien als de maximale capaciteit voor het Belgisch deel van de Noordzee.

Cookies beleid

Bij WWF-België staat u voorop. Dat betekent dat we uw privacy en persoonlijke gegevens veilig, zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Dat geldt ook voor uw surfgedrag. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt wwf.be gebruik van cookies. Met behulp van cookies kunnen we u anoniem herkennen bij uw bezoek aan onze website. We maken hiermee de website gebruiksvriendelijker en persoonlijker. We houden eraan u hierover zo duidelijk mogelijk te informeren. Het is aan u het gebruik van cookies op uw computer te beheren. Lees hieronder waarover het precies gaat: Wat u zou missen als u ze uitschakelt, hoe u cookies kan uitschakelen (deels of volledig) of achteraf verwijderen, indien u dit wenst.

1. Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. Dankzij deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden.

Een cookie is uniek voor u en kan enkel gelezen worden door de server die ze op uw apparaat heeft geplaatst. Met een cookie kan geen actie ondernomen worden op uw apparaat: er kan geen code uitgevoerd worden of een virus op uw apparaat geplaatst worden.

Cookies zijn niet gevaarlijk. Ze verwijderen geen gegevens van uw computer en beschadigen geen bestanden of programma’s.

2. Wat is het nut van een cookie?

Cookies maken het mogelijk voor een website om de voorkeuren van een gebruiker te herkennen, zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur.

Wanneer u een website meer dan eens bezoekt via dezelfde webbrowser, kan de website u herkennen. Dankzij cookies kan aangegeven worden wat de meest populaire pagina’s zijn, de gemiddelde lengte van een bezoek is enz.

In het geval van interest based advertising wordt een cookie gebruikt om bij te houden welke interesses u hebt om zo relevantere advertenties te tonen.

3. Hoe helpen cookies u?

Dankzij cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren wanneer u bij ons terugkomt, zo hoeft u bijvoorbeeld de taalkeuze niet steeds opnieuw te maken. Ook het verdwijnen van deze melding met informatie over cookies, eens u deze gelezen heeft, gebeurt door de cookies.

4. Hoe helpen cookies WWF-België?

Cookies geven ons de mogelijkheid efficiënter te zijn. Door het (anoniem) surfgedrag van onze bezoekers te kennen, analyseren we welke informatie veel geraadpleegd wordt, waar er extra noden zijn en wat we nog kunnen verbeteren. Verder gebruiken we cookies voor marketingdoeleinden om de meest relevante banners te tonen en deze niet te vaak te tonen.

5. Welke cookies gebruiken wij?

wwf.be gebruikt verschillende soorten cookies:

First Party Cookies (= directe cookies die rechtstreeks door wwf.be zijn aangemaakt).

Functionele Cookies die ons helpen u een optimaal surfgemak te garanderen.

Third Party Cookies (= indirecte cookies van andere gevestigde firma’s, enkel geplaatst door wwf.be).

Anonieme Analytics Cookies die ons de mogelijkheid geven het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren.

Third Party Advertising Cookies die ons helpen de efficiëntie van de campagnes te meten en onze partnersites eerlijk te belonen voor hun bijdrage.

6. Hoe kunt u cookies verwijderen en weigeren?

Via de browserinstellingen op uw computer kan u het plaatsen van nieuwe cookies weigeren en de cookies die al geplaatst werden, verwijderen.

Cookies weigeren:

Indien u op geen enkele manier cookies wil toestaan, maar toch een uitzondering wil maken voor de cookies van wwf.be, kan u dat apart instellen. De wijze waarop verschilt per browser. Informatie hieromtrent vindt u via de helpfunctie van uw browser.

Session cookies weigert u best niet. Zonder session cookies kan onze website niet naar behoren functioneren. Een session cookie wordt automatisch verwijderd zodra u uw browser sluit. Ze blijven dus niet langer dan een surfsessie opgeslagen.

Cookies verwijderen:

U kan instellen dat cookies automatisch verwijderd worden via uw browser: telkens u uw browser afsluit, worden de cookies gewist. Als u dit instelt, zal uw browser bijvoorbeeld geen paswoorden meer onthouden, ook uw taalkeuze blijft niet opgeslagen. U dient bij elke nieuwe sessie deze keuze te maken. Om cookies automatisch te laten verwijderen, volgt u de volgende stappen:

Internet Explorer: ga in het menu naar ‘Extra’ en kies ‘Internetopties’. Kies ‘Browsergeschiedenis verwijderen’. Wil u dat dit iedere keer automatisch gebeurt, zet dan een vinkje bij ‘Browsergeschiedenis verwijderen bij afsluiten’.

Firefox: ga naar 'Instellingen', en kies 'Nooit geschiedenis onthouden' of indien u uw cookies zelf wil selecteren, klik op 'Individuele cookies verwijderen'.

Safari: ga naar ‘Voorkeuren’, klik op ‘Beveiliging’ en vervolgens op ‘Toon cookies’. Selecteer ‘Verwijder alles’.

Indirecte cookies van Interest Based Advertising weigeren:

Meer gerichte advertenties dragen bij aan uw surfervaring. Het geeft u toegang tot informatie die dicht bij uw surfgedrag ligt. Als u bijvoorbeeld veel autowebsites bezoekt, kan het zijn dat een cookie u anoniem identificeert en u bij voorkeur een banner toont van een automerk in plaats van een wasproduct. Voor adverteerders is dit interessant want zij bereiken zo een specifiek publiek, waarbij de kans groter is dat dit geïnteresseerd is in hun product of dienst. Voor website-uitgevers is dit heel handig, want zij kunnen u advertenties tonen die meer in lijn liggen met uw interesseveld en u dus minder als storend zal ervaren. Zo klikt u minder snel weg en blijft u langer op de website. Kortom, een win-win situatie dus.

Alle aanbieders van dit soort diensten moeten voldoen aan EU-wetgeving. In de meeste gevallen zijn de gegevens die gebruikt worden, gelinkt aan uw interesses en niet aan persoonsgegevens en dus wordt uw identiteit niet opgeslagen. Het systeem is volledig geautomatiseerd. Met andere woorden: op basis van opgeslagen cookies berekent een adserver welke advertenties er moeten worden getoond, maar hij weet dus niet wie de webbezoeker precies is.

Wanneer persoonlijk identificeerbare informatie wordt gebruikt, kan u dat altijd lezen in het privacybeleid van de website én zal uw toestemming hiervoor gevraagd worden bij het inschrijven voor de dienst. U hebt dus altijd de keuze om relevante advertenties te zien of niet.

Via de website Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren), kan u nagaan welke bedrijven cookies hebben geplaatst op uw computer, tablet of mobiele telefoon om interest-based-advertising te doen. U kan deze cookies daar weigeren, of allemaal ineens of website per website. Voor meer informatie kan u de vijf tips van de onafhankelijke website Your Online Choices lezen op: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/vijf-tips.

7. Kunnen er veranderingen komen aan deze verklaring?

WWF-België behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan haar beleid in verband met cookies. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u steeds op de hoogte blijft van de inhoud van het cookiebeleid.

Privacyverklaring

WWF verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van donateurs en sympathisanten in functie van eigen communicatie, fondsenwerving en om fiscaaltechnische redenen.

Hieronder lees je hoe WWF jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en inzet in functie van onze maatschappelijke opdracht. Onder 'WWF' wordt in de zin van de onderhavige privacyverklaring het volgende verstaan: de vzw WORLD WIDE FUND FOR NATURE‐VLAANDEREN, afgekort tot WWF‐VLAANDEREN, in de KBO opgenomen onder het nr. 415.822.172 en met hoofdkantoor in de Emile Jacqmainlaan 90 te 1000 Brussel.

WWF verbindt er zich toe om de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

HOE VERZAMELEN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?

WWF verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst en dit enkel als daar expliciete toestemming voor is.

Bij het invullen van een formulier, bijvoorbeeld: op onze website en bijhorende subdomeinen (bij het inschrijven op een nieuwsbrief, bij het ondertekenen van een petitie, bij het downloaden van publicaties, door mee te doen aan een crowdfunding actie, bij het aanmaken van een WWF-profiel, …); tijdens een contactmoment (bij werving, event, ...).

Bij een online sollicitatie.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ?

WWF verzamelt en verwerkt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze opdracht of een dienst die we aan onze achterban verstrekken. Dit kunnen zijn:

Ook worden bepaalde gegevens verzameld via cookies: raadpleeg voor meer informatie onze Cookie Policy.

WAAROM WORDEN DE GEGEVENS VERWERKT EN GEBRUIKT?

WWF bewaart bovenstaande gegevens voor het verwerken van de verzoeken van betrokkenen om:

Donateurs en sympathisanten op de hoogte te houden van onze acties;

Donateurs en sympathisanten te bedanken en te informeren;

Donateurs en sympathisanten uit te nodigen om nieuwe bijdragen te doen (eenmalige of maandelijks giften, donaties, aankopen, legaten, …);

De dienstverlening aan donateurs en sympathisanten te verbeteren.

HOE BEHANDELEN WIJ JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt.

We geven jouw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We houden jouw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door jou gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen. De gegevens van mensen die aangeven interesse te hebben in de acties, activiteiten en (toekomstige) campagnes van WWF, alsook gegevens van zij die betrokken zijn bij donaties, worden bewaard overeenkomstig artikel 5 van de (GDPR) verordening, namelijk gedurende de periode overeenkomstig de beoogde doeleinden of tot expliciete opheffing vanwege de betrokken personen.

We bewaren ook gegevens om de eigen werking te evalueren en bij te sturen. We werken hiervoor niet met geïndividualiseerde gegevens maar met geaggregeerde en anonieme bestanden.

BEWAREN WIJ JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS OP EEN VEILIGE MANIER?

Jouw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om jouw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en -maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

INZAGE EN AANPASSING VAN GEGEVENS

Je kan jouw gegevens steeds inkijken en indien nodig laten aanpassen of schrappen. Neem hiervoor contact met ons op via 02 340 09 20 of via supporters@wwf.be.

Copyright

TEKSTEN

Alle teksten op deze website zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van WWF-België.

Bij elke gedeeltelijke of volledige overname van deze teksten moet worden vermeld dat WWF-België eigenaar is van de rechten. Dit moet gebeuren op de volgende manie : [titel/omschrijving/auteur indien nodig]. Weergegeven met de toestemming van WWF. © [datum van het artikel]. WWF-België. Alle rechten voorbehouden.

Wanneer de tekst wordt overgenomen op een website, moet er een link worden gemaakt naar de website van WWF-België bij de eerste keer dat de naam WWF voorkomt.

Bijvoorbeeld : Goed beheerde bossen, verzekerd inkomen, 2000 . Weergegeven met de toestemming van WWF. © 2000. WWF-België. Alle rechten voorbehouden.

Indien je een van onze teksten wenst over te nemen, neem dan contact op met : webmaster@wwf.be

FOTO'S

Voor alle beelden op deze website geldt een copyright. Zij mogen niet zonder toestemming worden overgenomen. Als je een van deze beelden wil gebruiken, neem dan contact op met: webmaster@wwf.be

HET PANDA-LOGO

Het Pandalogo, het woord Panda en de afkorting WWF zijn gedeponeerde merken van het World Wide Fund For Nature (vroeger World Wildlife Fund).

JUISTHEID VAN DE GEGEVENS

Wij hebben alle mogelijke inspanningen geleverd om de correctheid van de informatie op deze website te verzekeren. Toch kunnen wij geen enkele garantie bieden dat alle gegevens correct zijn. WWF-België kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verlies die kan voortkomen uit het gebruik van deze website.


Credits foto’s

© Misjel Decleer


Edit text

Cancel Save